Rolling Rock

Hösten 2017 (Avslutad)

Tillverkning, leverans och montage av spiraltrappa.

Byggentreprenör: SSM | Objektsansvarig: Thommy Nyström | Lag SMED