Rolling Rock

Hösten 2017 (Aktuell)

Tillverkning, leverans och montage av spiraltrappa.

Byggentreprenör: SSM | Objektansvarig: Thommy Nyström | Lag SMED