Rödbergsskolan

Sommaren 2022 (Aktuell)

Tillverkning, leverans & montage av utvändiga räcken, grindar samt kantstöd.

Byggentreprenör: Skanska | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag ALFA