Ragvaldsbo

Vintern 2018/2019 (Avslutad)

Tillverkning, leverans och montage av pelare, balk samt spiraltrappor.

Byggentreprenör: Boetten | Objektsansvarig: Thommy Nyström | Lag SMED