Ragvaldsbo

Vintern 2018/2019 (Aktuell)

Tillverkning, leverans och montage av pelare, balk samt spiraltrappor.

Byggentreprenör: Boetten | Objektansvarig: Thommy Nyström | Lag SMED