Papayan 2

Våren 2022 (Avslutad)

Tillverkning samt leverans av räckesstolpar.

Byggentreprenör: Serneke Sverige AB | Objektsansvarig: Morwan Khonna | Lag MIBA