Östermalms Saluhall

Sommaren 2016 (Aktuell)

Tillverkning, leverans och montage av stål.

Byggentreprenör: Stockholms Stad, Fastighetskontoret | Objektansvarig: Björne Rosbusk/Malte Andersson | Lag ROMA