Nobelberget

Sommaren 2020 (Aktuell)

Tillverkning, leverans och montage av stål till pergola.

Byggentreprenör: Frentab | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag Service