Mörby C

Sommar 2022 (Aktuell)

Tillverkning, leverans samt montage av skärmtak & stålstomme till vent. kanal

Byggentreprenör: Skandia Köpcentrum AB | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag ALFA