Mastskjul Ulvsunda

Våren 2021 (Avslutad)

Projektering, tillverkning, leverans samt montage av båtställage & mastskjul

Byggentreprenör: Peab Marin | Objektsansvarig: Bahman Norozkhani | Lag MIBA