Lennakatten

Våren 2023 (Aktuell)

Tillverkning & leverans av balkar

Byggentreprenör: Museiföreningen Stockholm Roslagens Järnvägar | Objektsansvarig: Fredrik Söderlund | Lag NY