Lastaren 4

Våren 2021 (Avslutad)

Projektering, tillverkning, leverans samt montage av 59 ton stålstomme, 540m² HDF bjälklag, 173m betongsockel, 1070m² sandwichpanel, 1430m² TRP +takisolering & takpapp, fönster,  dörrar,  portar samt 1st entréparti.

Byggentreprenör: Ultra Motors | Objektsansvarig: Bahman Norozkhani | Lag MIBA