Lareko Bygg

Sommaren 2019 (Avslutad)

Projektering, tillverkning, leverans och montage av stålstomme som utformas som ramar av pelare.

Byggentreprenör: Jacob Lindh AB | Objektsansvarig: Andreas Åkerblom/Simon Aydin | Lag SMED