Kv Strömbrytaren 10

Sommar 2022 (Aktuell)

Projektering, tillverkning, leverans samt montage av ståltrappor.

Byggentreprenör: SEFAB | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag ALFA