Kv Regulatorn 3

Sommar 2023 (Aktuell)

Tillverkning, leverans samt montage av avväxling.

Byggentreprenör: In3prenör | Objektsansvarig: Fredrik Söderlund | Lag NY