Kv Råttan

Våren 2023 (Aktuell)

Tillverkning, leverans & montage av avväxlingar, påbyggnad, trappor samt hisschakt.

Byggentreprenör: Einar Mattsson | Objektsansvarig: Morwan Khonna | Lag MIBA