Kv Kåkenhusen

Febr 2019 (Avslutad)

Tillverkning, leverans och montage av stål för förstärkningar och avväxlingar.

Byggentreprenör: Artega | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag Service