Kv Kåkenhusen

Febr 2019 (Aktuell)

Tillverkning, leverans och montage av stål för förstärkningar och avväxlingar.

Byggentreprenör: Artega | Objektansvarig: Mikael Lindén | Lag Service