Kv Hammaren 14

Våren 2021 (Avslutad)

Projektering, inköp, tillverkning, leverans samt montage av trappa + räcken.

Byggentreprenör: Skeppströms Byggnads AB | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag ALFA