Kv Eternellen

Vintern 2019 (Aktuell)

Tillverkning, leverans och montage av stålstomme för LSS gruppboende – Kv Eternellen i Sollentuna.

Byggentreprenör: Consto Öst AB | Objektansvarig: Thommy Nyström | Lag SMED