Kråkbergsparken

Hösten 2023 (Aktuell)

Tillverkning, leverans & montage av räcken.

Byggentreprenör: MJ Contractor | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag ALFA