KOM Huset

Hösten 2020 (Avslutad)

Tillverkning, leverans och montage av pelare och balk.

Byggentreprenör: Bygg R1 | Objektsansvarig: Andreas Åkerblom/Simon Aydin | Lag SMED