Igelstabron

December 2021 (Avslutad)

Tillverkning, leverans och montage av bro över Igelstaviken.

Byggentreprenör: Dipart Entreprenad AB | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag Service