Hissbyggnad Liljeholmskajen

Sommaren 2018 (Avslutad)

Tillverkning, leverans och montage av stomme till bro i cortén.

Byggentreprenör: BTH Bygg | Objektsansvarig: Björne Rosbusk | Lag ROMA