Hissbyggnad Liljeholmskajen

Sommaren 2018 (Aktuell)

Tillverkning, leverans och montage av stomme till bro i cortén.

Byggentreprenör: BTH Bygg | Objektansvarig: Björne Rosbusk | Lag ROMA