Hangar 5

Våren 2021 (Avslutad)

Tillverkning, leverans samt montage av planteringslådor samt räcken, beläget vid Bromma Blocks Ulvsundavägen.

Byggentreprenör: NCC | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag ALFA