Gångbro

Våren 2019 (Avslutad)

Tillverkning, leverans och montage av stålbalkar, pelare och 367 st räckesstolpar till gångbro i Gustavsberg.

Byggentreprenör: R & R Mark | Objektsansvarig: Thommy Nyström | Lag SMED