Fsk Tenö

Vinter 2023 (Aktuell)

Projektering, tillverkning, leverans samt montage av stålstomme, HD/F-bjälklag, betongväggar, betongsockel, ståltrappor & fasadsmide.

Byggentreprenör: Söderby Entreprenad AB | Objektsansvarig: Fredrik Söderlund | Lag NY