Fsk Ramviksvägen

Våren 2021 (Avslutad)

Tillverkning, leverans samt montage av stålstomme till nyproduktion av förskola med sju avdelningar på Ramviksvägen 205.

Byggentreprenör: Winge Bygg AB | Objektsansvarig: Bahman Norozkhani | Lag MIBA