Folkets Hus

Våren 2023 (Aktuell)

Tillverkning, leverans & montage av avväxlingssmide, fläktrum etc.

Byggentreprenör: In3prenör | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag ALFA