Flemingsbergs Station

Vintern 2017 (Avslutad)

Tillverkning, leverans och montage av skärmtak.

Byggentreprenör: Q-Gruppen | Objektansvarig: Bahman Norozkhani | Lag MIBA