Edsbergshallen

Vintern 2017/2018 (Avslutad)

Tillverkning, leverans och montage av smide.

Byggentreprenör: Erlandsson Bygg | Objektsansvarig: Micke Lindén | Lag Service