Djurhus

Hösten 2022 (Aktuell)

Tillverkning, leverans samt montage av avväxlingar, räcken & ståltrappor.

Byggentreprenör: Oljibe | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag ALFA