Danvikshem

Våren 2020 (Avslutad)

Tillverkning, leverans och montage av avväxlingssmide.

Byggentreprenör: Byggpartner | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag Service