Danvikshem Hus G

Våren 2021 (Aktuell)

Tillverkning, leverans samt montage av avväxlingssmide, räcken samt skärmtak.

Byggentreprenör: Byggpartner | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag ALFA