Broparken

Sommaren 2018 (Avslutad)

Tillverkning, leverans och montage av trappa samt räcken.

Byggentreprenör: JM | Objektsansvarig: Micke Lindén | Lag Service