Broparken

Sommaren 2018 (Aktuell)

Tillverkning, leverans och montage av trappa samt räcken.

Byggentreprenör: JM | Objektansvarig: Micke Lindén | Lag Service