Brf Boston

Våren 2023 (Aktuell)

Etapp 1: Tillverkning, leverans & montage av takkonstruktion.

Etapp 2: Tillverkning, leverans & montage av skärmtak.

Byggentreprenör: Bergschöld & Holm | Objektsansvarig: Mikael Lindén | Lag ALFA