Bodetablering Slussen

Hösten 2018 (Aktuell)

Tillverkning, leverans och montage av stålstomme för bodetablering.

Byggentreprenör: PO-Service | Objektansvarig: Björne Rosbusk | Lag ROMA