Anläggning för SBR

Hösten 2022 (Aktuell)

Projektering, tillverkning, leverans samt montage av stålstomme, HD/F-bjälklag, sandwichpaneler, ståltrappor & gångbrygga.

Byggentreprenör: Peab | Objektsansvarig: Fredrik Söderlund | Lag NY