Ångcentralen

Hösten 2018 (Aktuell)

Tillverkning, leverans och montage av stålstomme.

Byggentreprenör: Heving & Hägglund | Objektansvarig: Bahman Norozkhani | Lag MIBA