Alby Resurscenter

Våren 2022 (Avslutad)

Projektering, tillverkning, leverans samt montage av stålstomme.

Byggentreprenör: MVB Öst AB | Objektsansvarig: Morwan Khonna | Lag MIBA