Ac Kista Hotell

Hösten 2022 (Aktuell)

Tillverkning, leverans samt montage av stålstomme.

Byggentreprenör: Wästbygg | Objektsansvarig: Morwan Khonna | Lag MIBA