Storskogen köper Smederna AB

4 maj, 2018

STORSKOGEN 3 INVEST AB KÖPER SMEDERNA SVERIGE AB

Det är med stolthet som vi idag kan tillkännage att från och med 2018-05-04 har Storskogen 3 Invest AB förvärvat majoritet av aktierna i Smederna Sverige AB. Kenneth Ahnelöv kvarstår som minoritetsägare i bolaget, och fortsätter som Smedernas Verkställande Direktör.

Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har snabbt växt till en företagsgrupp med en diversifierad bolagsportfölj innehållande 21 fristående företag, med en samlad omsättning på ca 2,5 miljarder kronor och totalt ca 850 anställda. Storskogen ser ingen bortre gräns för sitt ägande, utan planerar att äga bolagen för evigt. Gemensamma drag hos bolagen är fokus på god lönsamhet, stabila kassaflöden och en stark position inom sin nisch.

Syftet med försäljningen, enligt VD Kenneth Ahnelöv, är att kunna växa ytterligare och fullfölja företagets satsningar och visioner för Smederna Sverige AB. Vi vill också informera om att det inte kommer att bli några personalförändringar på några positioner i samband med försäljningen.

Om ni har några frågor, tveka inte att kontakta Kenneth Ahnelöv, 070-594 12 68.