Sjöviksskolan

14 januari, 2019

Montage av loftgångar Sjöviksskolan Hus A med tillhörande trappor.