Rytterborgsskolan

8 mars, 2023

Smederna Sverige AB fått förtroendet av HMB Construction AB att uppföra stommen till Rytterborgsskolan I Västerås, vi kommer att leverera stålstomme på ca 200t samt prefabricerade betongelement om ca 7100m² bjälklag, ca 1400m² väggar, betongtrappor, smidesräcken, trp-plåt samt sandwichpaneler.