Ny struktur i organisationen

4 januari, 2021

För att bättre anpassa oss till omvärlden och kunna fortsätta vara flexibla med kunden i fokus har vi nu gjort vissa förändringar i vår organisation.

 

FÖRSÄLJNING:

Thommy Nyström är numera Försäljningschef och kommer leda försäljningsarbetet och även vara delaktig i utvecklingen av våra rutiner och processer som har att göra  med försäljning samt kontakten med våra kunder och leverantörer.

 

ARBETSLAG:

Vår tanke har varit att skapa två starka arbetslag, ALFA och MIBA, som kommer hantera alla typer av jobb, stora som små, och stötta och samarbeta med varandra för att hålla största möjliga servicenivå mot våra kunder.

 

ARBETSLAG ALFA:

I team ALFA kommer Mikael Lindén leda teamet som Arbetschef med Ahmed Elbaag som Tillverkningschef och Johan Hallberg som tf Montageansvarig.

 

ARBETSLAG MIBA:

Bahman Norozkhani kommer fortsätta leda vårat framgångsrika och nu förstärkta arbetslag MIBA, men nu som Arbetschef. Där kommer han ha Amel Hodzic som Tillverkningschef, samt Fredrik Söderlund och Morwan Khonna som Montageansvariga.

 

ÖVRIGT:

För att vidare utveckla bolaget och vårat erbjudande har vi anställt Pontus Cederberg som Affärsutvecklingschef som bland annat kommer att vara delaktig i vårat arbete med allt ifrån implementering av olika affärssystem till att utveckla interna processer och rutiner för att effektivisera arbetet. Han kommer också fungera som ett stöd till Arbetscheferna för att ytterligare effektivisera arbetet med att säkerställa bästa möjliga service och kvalité till våra kunder.

 

Vi kommer också att fortsätta vår digital utveckling inom Smederna där vi nu förbereder organisationen på bästa sätt för att ta ytterligare steg i att genom digitala hjälpmedel effektivisera och underlätta olika moment inom både inköp, produktion, leverans, montering samt efterarbete. Håll ögonen öppna efter fler nyheter som kommer göra att vi blir än mer attraktiva både som arbetsgivare, kund och leverantör.