Nacka Strand No4

20 maj, 2019

Nacka Strand No4 är nominerad till ROT-priset, Stålbyggnadspriset mm

Läs mer här!

Projektet No4 består av om- och påbyggnad av ett befintligt kontorshus i Nacka Strand för att byggas om till bostäder (bostadsrätter) och förskola. Trots att huset är relativt nytt, samt cad-projekterat och byggts som prefab, ställs man vid ombyggnad inför en rad utmaningar utifrån vad som hänt sedan huset byggdes, och hur likt huset egentligen byggdes mot de sparade relations- och tillverkningsritningarna. Byggnaden är i grunden ett prefabbetonghus med platsbyggd tegelfasad och en intressant fasaddetalj med inmurade stålbalkar över fönsteröppningarna. Teglet och stålbalkarna har behållts men nya fönsterpartier, balkonger och fasadpelare i stål har tillkommit i den ombyggda delen. Ovanpå husets avtrappande form har envånings-påbyggnader lagts till med prefabricerad stålstomme, samt med fasader i specialtillverkad stålplåt präglade av sina distinkta flänsar och bultar. Påbyggnadernas plåtfasader, tillsammans med övriga ståldetaljer kring terrasser, balkonger och räcken gör att huset präglas av ett fint möte mellan befintligt tegel och tillkommande stål. Den krona av stål som påbyggnaderna utgör anknyter också till ett slags industriromantiskt minne av den tidigare fabriksmiljön i Nacka strand. Slutligen har tre befintliga trapphustoppar klätts in i en böljande sinuskorrugerad plåtsvepning vilket bidrar med karaktär och skulpturala kvaliteter.

Stålets toleranser i kombination med en befintlig byggnad med flera cm variation i höjd på ett och samma plan har varit en utmaning för alla inblandade. Innovativa lösningar för montage med justermån har tagits fram och alla mått har studerats noga för att få största möjliga precision inom ramen för en industriell produktion. Vid dimensionering av de olika delarna har stor vikt lagts vid att hålla ned laster och materialåtgång för att spara på resurser.