Max utnyttjande av lågtrailer

26 september, 2019

Transporter; Max utnyttjande av lågtrailern. Frigång längst bak på last 37 cm. Kombinationen 4.47 meter.Frihöjd på allmänna vägar 4.50 meter.