Information rörande coronaviruset

9 mars, 2020

Enligt Folkhälsomyndigheten pågår större smittspridning av coronaviruset i dagsläget i Kina, Sydkorea, Italien (regionerna Aostadalen, Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia och Toscana) och Iran. Nu finns också ett 50-tal smittade här i Sverige, de flesta har blivit smittade i riskzonerna ovan (eller är nära anhörig till resenär dit). Den siffran väntas öka, även om myndigheterna ser risken för spridning av viruset i Sverige som låg till måttlig.

 

  • Medarbetare som själva eller vars familjemedlemmar rest till/ från Kina, Sydkorea, Italien (regionerna ovan) och Iran ska informera närmaste chef innan han/hon kommer till jobbet, som fattar beslut om eventuell frivillig karantän i 14 dagar. Generellt gäller förhöjd uppmärksamhet på symptom som irriterade luftvägar, feber och hosta och om man utvecklar dessa symptom hålla sig hemma från jobbet. Har man nyligen varit i en av riskzonerna ovan ska man dessutom direkt kontakta sjukvården (genom att ringa 1177).

 

  • Tjänstereseförbud till Kina, Sydkorea, Italien (regionerna ovan) och Iran införs. Återhållsamhet rekommenderas rörande övriga utrikesresor i tjänsten.

 

  • Inhyrda konsulter/underleverantörer som själva eller vars familjemedlemmar rest till/ från Kina, Sydkorea, Italien (regionerna ovan) och Iran ska informera beställare på Storskogenbolag, som i samråd med ansvarig chef fattar beslut om hur vi hanterar detta.

Myndigheternas rekommendationer:

Frågor och svar om coronaviruset finns här:

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

 

Medarbetarens eget ansvar

Medarbetaren har ett eget ansvar utifrån smittskyddslagen, som man kan läsa mer här

Exempelvis skrivs det om i 2 kap 1§ om den enskildes skyldighet att förebygga smittspridning:

”1 § Var och en skall genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

2 § Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk.

Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma.”