Hjärtsäkrad arbetsplats

2 november, 2018

Vi har köpt in en hjärtstartare och haft utbildning idag. I en stressig akutsituation är det extra tryggt att ha övat de olika momenten <3