Förskolan Kv Snödroppen

23 oktober, 2018

Montage av stomme på byggplatsen för förskolan Kv Snödroppen.