AKTUELLT
2012.07.06
Signalfabriken

2012.05.22
Ny logga

2012.05.05
Work in progress

2012.05.04
Fyrishov

 

2012.03.30
Friskis & Svettis

En attraktiv motionsanläggning är ett viktigt inslag för en levande kunskapsmiljö som Campus Ultuna.
Möjligheterna till idrott och friskvård är värdefullt för såväl studenter, lärare och forskare vid universitetet som de boende i närområdet.
Utbyggnaden av Friskis & Svettis planeras vara klar december 2012.

2012.03.30
Tekla

En av Teklas nya kunder är det Tumbabaserade företaget AB Smederna som ligger i framkant när det gäller tillverkning och montering av stålkonstruktioner.
För att stärka vår postion ytterligare, föll det sig naturligt att börja modellera i 3D.
Vi tror även på en ökad konkurrens från Europa nu när de Europeiska stålnormerna slår igenom i Sverige fullt ut. För att kunna möta denna marknad på allvar behövde vi rationalisera och då var Tekla Structures ett givet led i denna process.

2012.03.26
Pelartillverkning

2012.03.22
Kaltenbach

2012.03.06
Vårt eget bygge

2012.02.23
Arbete på Statoil Länna

Kontakt