AKTUELLT
2011.01.25
Tekla Structures Steel Detailing Våra lagbasar har nu genomgått en kurs i Tekla Structures Steel Detailing. Tekla innebär att användaren kan skapa detaljerade 3D-modeller av stålkonstruktioner och sedan generera information om tillverkning och uppförande som delas ut till alla i projektet.
Tekla Structures är det mest avancerade BIM-programmet (Building Information Modeling) på marknaden. Det effektiviserar arbetsflödet från försäljning, anbud, kostnadsberäkning och konceptdesign till projektering, tillverkning, uppförande och uppföljning.

 

 

 

 

 

 

Kontakt